1972 – 1990

Dobrava, 1979, akril, platno / acrylic, canvas / Acryl, Leinwand, 180 x 180 cm
Dobrava, 1979, akril, platno / acrylic, canvas / Acryl, Leinwand, 180 x 180 cm
Krajina / Landscape / Landschaft, 1980, akril, platno / acrylic, canvas / Acryl, Leinwand, 180 x 180 cm
Krajina / Landscape / Landschaft, 1979, akril, platno / acrylic, canvas / Acryl, Leinwand, 180 x 230 cm