Risbe

Pesmi za Nico / Songs for Nico / Lieder für Nico, 2006, akvarel / watercolour / Aquarell, 30 x 21 cm
Pesmi za Nico / Songs for Nico / Lieder für Nico, 2006, akvarel / watercolour / Aquarell, 30 x 21 cm
Kolonija Moravske toplice / Moravske toplice Colony / Kolonie Moravske toplice, 2006, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 43 x 60 cm
Krajina / Landscape/ Landschaft, 2005, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 59 x 42 cm