Akvareli

Kobilje, 1997, akvarel/ watercolour / Aquarell, 13,5 x 30,5 cm
Kobilje, 1997, akvarel/ watercolour / Aquarell, 13,5 x 30,5 cm
Nostalgije / Nostalgias / Nostalgien, 1997, akvarel / watercolour / Aquarell, 67 x 49 cm
Kobilje, 1997, akvarel / watercolour / Aquarell, 25 x 33 cm