Akvareli

SigurRos; 2009; akvarel / watercolour / Aquarell; 48 x 40 cm
SigurRos; 2009; akvarel / watercolour / Aquarell; 48 x 40 cm
SigurRos; 2009; akvarel / watercolour / Aquarell; 48 x 40 cm
Kolonija Velenje / Velenje Colony / Kolonie Velenje, 2001, akvarel / watercolour / Aquarell, 36 x 50 cm