Akvareli

Kobilje, 1998, akvarel / watercolour / Aquarell, 67,5 x 50,5 cm
Kobilje, 1998, akvarel / watercolour / Aquarell, 67,5 x 50,5 cm
Krajina / Landscape / Landschaft, 1999, akvarel / watercolour / Aquarell, 50 x 67 cm
Krajina / Landscape / Landschaft, 1998, akvarel / watercolour / Aquarell, 56,5 x 77 cm