1995 – 2002

Kobilje, 1996, akvarel / watercolour / Aquarell, 50 x 67,5 cm
Kobilje, 1996, akvarel / watercolour / Aquarell, 50 x 67,5 cm
Nostalgije / Nostalgias / Nostalgien, 1996, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 41 x 30 cm
Nostalgije / Nostalgias / Nostalgien, 1996, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 52 x 75 cm