1995 – 2002

D.S.M.O., 1995, kemični svinčni, papir / ballpoint, paper / Kugelschreiber, Papier, 41,5 x 30 cm
D.S.M.O., 1995, kemični svinčni, papir / ballpoint, paper / Kugelschreiber, Papier, 41,5 x 30 cm
Nostalgije / Nostalgias / Nostalgien, 1996, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 30 x 41 cm
A.L.V.N., 1995, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 37 x 50 cm