1995 – 2002

A.L.V.N., 1995, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 37 x 50 cm
A.L.V.N., 1995, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 37 x 50 cm
D.S.M.O., 1995, kemični svinčni, papir / ballpoint, paper / Kugelschreiber, Papier, 41,5 x 30 cm
D.S.M.O., 1995, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 41,5 x 30 cm