1985 – 1994

B.N., 1985, prešano oglje, papir / pressed charcoal, paper / gepresste Kohle, Papier, 50 x 40,5 cm
B.N., 1985, prešano oglje, papir / pressed charcoal, paper / gepresste Kohle, Papier, 50 x 40,5 cm
Krajina / Landscape / Landschaft, 1985, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 50 x 40 cm
Kopf, 1985, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 50 x 36 cm