B.N., 1985, prešano oglje, papir / pressed charcoal, paper / gepresste Kohle, Papier, 50 x 40,5 cm

B.N., 1985, prešano oglje, papir / pressed charcoal, paper / gepresste Kohle, Papier, 50 x 40,5 cm

Scroll Up