1985 – 1994

Hiša / House / Haus, 1985, pastel, papir / pastel, paper / Pastell, Papier, 60 x 50 cm
Hiša / House / Haus, 1985, pastel, papir / pastel, paper / Pastell, Papier, 60 x 50 cm
K. V. J., 1985, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 50 x 65 cm
B.N., 1985, oglje, papir / charcoal, paper / Kohle, Papier, 76 x 54 cm