1973 – 1984

Gozd / Wood / Wald, 1981, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 75 x 52 cm
Gozd / Wood / Wald, 1981, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 75 x 52 cm
V čast Nikolaju Pogibi / In Honour of Nikolaj Pogiba / Zur Ehre von Nikolaj Pogiba, 1981, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 60 x 43 cm
V spomin na Bader Majnhof / In memory of Bader Majnhof / Zur Erinerung an Bader Majnhof, 1981, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 42 x 59 cm