1973 – 1984

Sveta Trojica ob Sotli, 1981, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 69 x 50 cm
Sveta Trojica ob Sotli, 1981, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 69 x 50 cm
V spomin na Bader Majnhof / In memory of Bader Majnhof / Zur Erinerung an Bader Majnhof, 1981, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 42 x 59 cm
Zapuže, 1981, grafit, papir / graphite, paper / Grafit, Papier, 69 x 50 cm